Iso 9001 nota

7 nguyên tắc quản lý chất lượng trong ISO 9001:2015

Tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tiếp cận hệ thống theo 8 nguyên tắc chất lượng, tiêu chuẩn ISO 9001:2015...

Iso 220002018

Phiên bản tiêu chuẩn ISO 22000:2018 đã chính thức được ban hành

  Có đến hơn hai trăm loại bệnh lây lan qua chuỗi thức ăn, rõ ràng là sản xuất thực phẩm a...

Organic 26 1 15171462815992013587582

Lần đầu tiên Việt Nam có bộ tiêu chuẩn TCVN về nông nghiệp hữu cơ

Bộ Khoa học và Công nghệ đã công bố ban hành bộ tiêu chuẩn TCVN về nông nghiệp hữu cơ. Bộ tiêu ch...

Untitled 1

Chứng nhận hợp chuẩn và hợp quy khác nhau như thế nào?

Về nguyên tắc, chứng nhận hợp chuẩn là hoạt động tự nguyện, tuy nhiên trong một số trường hợp the...

Khách hàng