Iso 9001 nota

7 nguyên tắc quản lý chất lượng trong ISO 9001:2015

Tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tiếp cận hệ thống theo 8 nguyên tắc chất lượng, tiêu chuẩn ISO 9001:2015...

Iso 45001

Các thay đổi chính của ISO 45001 so với OHSAS 18001

ISO 45001 là một tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo tăng tính tương thích với các tiêu chuẩn khác như IS...

Organic 26 1 15171462815992013587582

Lần đầu tiên Việt Nam có bộ tiêu chuẩn TCVN về nông nghiệp hữu cơ

Bộ Khoa học và Công nghệ đã công bố ban hành bộ tiêu chuẩn TCVN về nông nghiệp hữu cơ. Bộ tiêu ch...

Iso 220002018

Phiên bản tiêu chuẩn ISO 22000:2018 đã chính thức được ban hành

  Có đến hơn hai trăm loại bệnh lây lan qua chuỗi thức ăn, rõ ràng là sản xuất thực phẩm a...

Khách hàng