CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CHỨNG NHẬN NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG

Trụ sở chính Đà Nẵng

  • Địa chỉ: Lô 494-B2.11, Khu số 7, Trung tâm Đô thị mới Tây Bắc, quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
  • Điện thoại:  0917.81.81.88
  • Email: nangsuatchatluong.vnc@gmail.com
  • Website: nangsuatchatluong.org
  • Facebook: https://www.facebook.com/nangsuatchatluongvnc