Chứng nhận HALAL

12018-06-12 15:58:27 UTC
201709111539044589088

Chứng chỉ Halal là 1 loại chứng chỉ xác nhận rằng Sản phẩm nào đó đạt yêu cầu về các thành phần và điều kiện sản xuất đáp ứng yêu cầu của Kinh Qua'ran và luật Shariah.Halal không phải là chứng nhận về mặt chất lượng hay kỹ thuật. Mục tiêu của chứng nhận Halal nhằm đảm bảo sản phẩm được sản xuất hay chế biến theo đúng yêu cầu của kinh Qur'an và luật Shari'ah của người Hồi giáo.Theo Giám đốc điều hành Trần Xuân Giáp của Văn phòng Chứng nhận Halal (Halal Certificati on Agency - HCA ), không phải mọi DN đều hiểu đúng và phát huy ưu thế của việc được cấp chứng nhận này. 

Thực phẩm và các sản phẩm được xác nhận Halal có ý nghĩa đặc biệt cho kinh doanh tại thị trường các nước Hồi giáo hoặc các nước có nhiều người theo đạo Hồi. Nó là hình thức chứng minh các nghĩa vụ xã hội và làm tăng sự tin tưởng của khách hàng. Chứng nhận Halal là không bắt buộc để xuất khẩu hàng hóa vào thị trường các nước Hồi giáo, nhưng nó là lợi thế cạnh tranh so với các hàng hoá khác. Đối với người Hồi giáo, những sản phẩm mà họ mua để sử dụng cho con người (như đồ uống, thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm..) đều phải được gắn nhãn Halal. Và họ luôn ưu tiên lựa chọn mua những sản phẩm có dấu Halal.

Để được cấp chứng nhận Halal phải đáp ứng 2 yêu cầu chính. Thứ nhất, trong quá trình sản xuất sản phẩm không sử dụng những thành phần mà trong luật Shari'ah cấm và kết quả xét nghiệm trong sản phẩm không chứa những thành phần Haram (Haram trong tiếng A rập nghĩa là bị cấm). Thứ hai, điều kiện để sản xuất ra sản phẩm đó phải tinh khiết và đảm bảo vệ sinh. Điều đó cho thấy, chứng nhận Halal là chứng nhận về mặt tôn giáo để cộng đồng người Hồi giáo có thể sử dụng được, chứ nó không phải là chứng nhận về mặt chất lượng hay môi trường.

Bài viết liên quan