Tư vấn hệ thống ISO/IEC 17025

12018-07-14 12:37:10 UTC
Hinh 3

1. ISO/IEC 17025 là gì?

ISO/IEC 17025 là tiêu chuẩn quốc tế (do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế - ISO – và Hội đồng Điện, Điện tử Quốc tế - IEC) ban hành để qui định các yêu cầu nhằm đảm bảo năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn (gọi tắt là PTN)

Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 được coi là chuẩn quốc tế để công nhận khả năng của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn vốn có vai trò rất quan trọng trong thương mại, phát triển sản xuất, sản phẩm và trong việc bảo vệ khách hàng.

Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 bao gồm tất cả các yêu cầu mà các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn cần đáp ứng khi muốn chứng tỏ cho khách hàng và các cơ quan quản lý biết rằng họ có một hệ thống quản lý giúp kiểm soát toàn bộ các quá trình hoạt động và rằng những quá trình này có đủ năng lực kỹ thuật và có thể đưa ra những kết quả chính xác về mặt kỹ thuật. Các cơ quan công nhận năng lực của các phòng thí nghiệm thử nghiệm và hiệu chuẩn sẽ sử dụng tiêu chuẩn này làm nền tảng cho việc công nhận.

2. Lợi ích khi áp dụng ISO/IEC 17025

  • Nâng cao hình ảnh và uy tín của phòng thử nghiệm/hiệu chuẩn;
  • Nâng cao năng lực kỹ thuật và quản lý chất lượng của phòng thử nghiệm;
  • Đảm bảo tính chính xác, độ tin cậy của kết quả thử nghiệm/hiệu chuẩn theo các tiêu chuẩn phương pháp thử nghiệm/hiệu chuẩn;
  • Tạo điều kiện để kết quả thử nghiệm/hiệu chuẩn được thừa nhận song phương, đa phương;
  • Hội nhập hoạt động công nhận phòng thử nghiệm của Việt Nam và các nước trong khu vực và quốc tế

3. Quy trình triển khai tư vấn, đào tạo xây dựng hệ thống ISO/IEC 17025

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí và cung cấp các dịch vụ tốt nhất liên quan đến tư vấn đào tạo IS/IEC 17025:2017 theo thông tin:

TỔ CHỨC TƯ VẤN CHỨNG NHẬN NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG VNC

Đ/c: Lô 494-B2.11, Khu số 7, Trung tâm Đô thị mới Tây Bắc, Q. Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 0917.81.81.88

Email: nangsuatchatluong.vnc@gmail.com

Bài viết liên quan